• Facilitare pentru integrare

  Măsuri active integrate pentru romii din Apața

  Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă ș i incluzivă.

  Consolidăm relațiile bilaterale cu 15 țări UE și reducem disparitățile economice și sociale din Spațiul Economic European.

  Proiectul beneficiază de un grant în valoare de 40.000 EURO oferit de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE în cadrul Programului Dezvoltare locală administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), în calitate de operator de program.

  Obiectivul general al proiectuluiImplementarea unor măsuri integrate în vederea sporirii calității vieții și creșterii accesului la serviciile complexe sociale din domeniul educațional și medical pentru pentru persoane provenite din familii vulnerabile din comuna Apața în paralel cu responsabilizarea, sensibilizarea și conștientizarea cu privire la importanța sprijinirii grupurilor vulnerabile din comunitate, a reprezentanțilorinstituțiilor locale și persoanelor aparținând populației majoritare din comuna Apața

   

  Material realizat cu sprijinul financiar al Granturilor SEE/Norvegiene 2014 – 2021. Conținutul acestuia nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului

  Asociația “Aici pentru Tine” este o organizație nonguvernamentală care contribuie la integrarea si reintegrarea persoanelor defavorizate, aflate in risc de excluziune sociala.

  Telefon: 0726686793

  Ne găsiti pe Strada 13 Decembrie Nr.209, 500164, Brașov

  Parteneri în proiect 

  Pentru informaţii oficiale despre Granturile SEE sau Norvegiene, accesaţi www.eeagrants.ro