You are currently viewing Campanii de constientizare si politici publice

Campanii de constientizare si politici publice

I M P R E U N A uniti in diversitate!

Sesiunea de informare cu privire la stadiul de implementare a proiectului ”Facilitare pentru integrare! Măsuri active integrate pentru romii din Apața” a adus laolaltă cadrele didactice de la scoala Gimnazială Apaczai Csere Ianos și membrii echipei de proiect pentru a aduce în discuție:

-rezultatele obținute în cadrul proiectului până la momentul actual,

– observațiile specialiștilor implicați în activitățile educaționale cu elevii,

– profilul psihologic al elevilor de gimnaziu testați,

– dificultăți și probleme constatate și modalități de soluționare a acestora.

Campania de politici publice ”Uniți prin diversitate etnică” urmărește creșterea conștientizării:

– pe teme de incluziune a etnicilor romi și promovarea unei bune colaborări interetnice în cadrul comunității.

– asupra situațiilor de discriminare și excluziune socială întâmpinate de membri ai minorităților etnice.