You are currently viewing Comunicat de presă deschidere proiect

Comunicat de presă deschidere proiect

15.12.2022

Crestem sansele unei generatii! Dezvoltarea, creșterea și reabilitarea unei categorii de copii aflati în prag de excluziune. Pentru o lume mai bună și mai frumoasă.

Facilitare pentru integrare! Măsuri active integrate pentru romii din Apața

Asociația Aici Pentru Tine anunță cu mare bucurie lansarea unui nou proiect social ”Facilitare pentru integrare! Măsuri active integrate pentru romii din Apața”

Proiectul va genera un efect pozitiv pe termen lung pentru locuitorii din comunei Apața din jud. Brasov prin sprijinirea implementării unor măsuri integrate în vederea sporirii calității vieții și creștereii accesului la serviciile complexe sociale din domeniul educational și medical pentru pentru persoane provenite din familii vulnerabile din comuna Apața în paralel cu responsabilizarea, sensibilizarea și conștientizarea cu privire la importanța sprijinirii grupurilor vulnerabile din comunitate, a reprezentanților instituțiilor locale și persoanelor aparținând populației majoritare din comuna Apața. În ansamblu, proiectul își propune o viață mai bună pentru comunitatea romă din Apața în cei 2 ani de implementare și pe perioada de sustenabilitate.

Ce propupunem in proiect:

  • Facilitarea organizării unei echipe multidisciplinare de intervenție comunitară capabilă să dezvolte un sistem de servicii sociale complexe și integrate care să implice grupurile țintă (60 copii din Scoala Apața, 40 adulți romi, 20 adulți care nu aparțin minorității rome dar trăiesc în condiții similare, 2 lideri locali romi) în cel puțin 2 activități din cele propuse de proiect pe parcursul a 11 luni din cele 12 de implementare a proiectului.
  • Facilitarea conștientizării și sensibilizării la problematica nediscriminării și egalității de șanse a cel puțin 500 persoane din Comuna Apața/Județul Brașov prin organizarea unor sesiuni de informare și a unei campanii de conștientizare pe parcursul celor 12 luni de implementare a proiectului
  • Facilitarea creșterii calității vieții și a accesului la șanse egale în societate a grupurilor țintă (60 copii din Scoala Apața, 40 adulți romi, 20 adulți care nu aparțin minorității rome dar trăiesc în condiții similare, 2 lideri locali romi) prin oferirea de servicii educaționale integrate, consiliere psihologică, servicii medicale și ajutoarea materiale pe parcursul celor 11 luni din cele 12 de implementare a proiectului.

Proiectul va genera un efect pozitiv pe termen mediu și lung prin oferirea serviciilor integrate populației rome defavorizate din UAT Apața și crează premisele unei dezvoltări comunitare sustenabile, lipsite de discriminare și segregare.

Mai exact, dorim o abordare integrată pe plan educațional, psihologic, social, material și medical. Pentru combaterea carențelor materiale și sanitare, vor fi distribuite pachete cu alimente și produse de igienă pentru 120 de persoane

Proiectul beneficiază de un grant în valoare de 42.615,94 euro oferit de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE în cadrul Programului Dezvoltare locală administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), în calitate de operator de program. Obiectivul proiectului este sporirea calității vieții și creșterea accesului la serviciile sociale pentru 100 de persoane vulnerabile de etnie romă din comuna Apața, dar și pentru 20 de membrii ai comunității aparținând majorității și care trăiesc în condiții similare cu persoanele de etnie romă.

Pentru realizarea activităților în proiect vor fi implicați 5 experți și lideri comunitari romi și 15 specialiști/voluntari din domeniile educației, sănătății, ocupării, asistenței sociale, administrației publice, sectorului ONG.

 

Activitățile proiectului propun o abordare integrată pe plan educațional, psihologic, social, material și medical. Pentru combaterea carențelor materiale și sanitare, vor fi distribuite pachete cu alimente și produse de igienă pentru 120 de persoane.
Activitățile educaționale vizează atragerea, menținerea și reintegrare în mediul școlar, educație informală, nonformală și de timp liber pentru sprijinirea participării școlare pentru copiii și tineri din Apața.
Vor fi oferite servicii medicale de bază ce includ: evaluare medicală, screening pentru testarea privind afecțiunile carențiale sau infecțioase de natură virală datorate sărăciei, mediere sanitară (educație pentru sănătate, nutriție, planning, vaccinare etc), dar și testare psihologică individuală și sesiuni psiho-educative de grup.
O componentă importantă a proiectului va include activități centrate pe derularea campaniilor de creștere a conștientizării în ceea ce privește discriminarea romilor și necesitatea abilitării sociale a acestora.

 

”Începerea proiectului Facilitare pentru integrare! Măsuri active integrate pentru romii din Apața reprezintă pentru noi o nouă etapă importantă prin care Asociația Aici pentru Tine își dedică eforturile spre atingerea dezideratului său: reducerea foametei și suferinței, cei mai puțin norocoși fiind integrați în societate prin acces la servicii sociale și educație. Realizarea acestui proiect include pe lângă efortul susținut al echipei noastre, dedicare, compasiune și sensibilitate față de suferințele celor din jur.” Declară Adina Camelia Gál – vicepreședintele Asociației Aici pentru Tine.

Materialul este realizat cu sprijinul financiar al Granturilor SEE 2014 – 2021. Conținutul acestuia nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor.
www.eeagrants.ro și www.frds.ro

Despre Asociația “Aici pentru Tine”

Suntem asociația „Aici pentru Tine”, iar din anul 2015 începe povestea noastră. Simțind că au primit mult de la viață și trebuie să dea ceva înapoi, membrii fondatori ai asociației au decis să sprijine persoanele cu povești de viață impresionante, copii, adulți și bătrâni, pe care doreau să-i ajute să se dezvolte armonios, să-și atingă potențialul, oferindu-le o șansă la o viață mai bună.
Asociația noastră se numără în rândul puținelor asociații licențiate în oferirea de servicii de asistență socială comunitară, sprijinind de-a lungul existenței sale sute de copii, adulți și bătrâni, din tot județul Brașov și chiar din alte județe din țară. Anii au trecut și ne-au dovedit că totul este posibil dacă vrei să ajuți și mai ales dacă o faci din suflet.
Misiunea asociației noastre: Luptăm pentru reducerea discrepanțelor sociale, a sărăciei, foametei și bolilor prin activități, proiecte, programe și servicii sociale pentru copii, adulți și bătrâni din medii defavorizate, aflate în situații de risc, care nu dețin mijloacele materiale minime de subzistență. Suntem printre puținele asociații care furnizează servicii sociale licențiate, pentru grupuri marginalizate, cum ar fi mamele maltratate, copiii abandonați, tinerii din familii sărace, cu rezultate deosebite la învățătură, dar și pentru copii sau adulți cu grave probleme medicale. https://asociatiaaicipentrutine.ro/

Informații persoană de contact: Adina Camelia Gál, Tel. 0726 686 793 / Email contact@asociatiaaicipentrutine.ro